Meie

Allikas: EMPAATIA.ee

"Meie" on muutuv mõiste. Seega otsustasime natuke lähemalt tutvustada Sulle, kodulehekülje lugeja, kellest see "meie" tänasel päeval koosneb. Samuti peame oluliseks teadvustada, et "meie" sisaldab endas isiksusi, kellel on ühised väärtushinnangud ja eesmärgid, mille realiseerimiseks oleme koondunud MTÜ EMPAATIA tiiva alla, kuid samas on igaüks väärtustatud just sellise isiksusena, nagu ta on - kõigi oma iseärasuste, huvide, kalduvuste, võimete jms-ga. Aeg-ajalt toimub "meie" hulgas nii liitumisi kui lahkumisi, sest oleme köik arengus...


Tead Edgar kommenteeri seda:Ajalugu on nagu lf5putult pf6f6rlev trumeml Stanislav Lemi ulmeloos. Oleme taas jf5udnud Eesti iseseisvuse teise kfcmnendisse. Ja taas on Eestis tekkinud grupp poliitikuid, kes - ilmutavad halvasti varjatud autoritaarset vf5imuiha, - kf5nelevad vajadusest kontrollida meediat, - heroiseerivad Eesti okupeerimist - ning annavad endast parima, et Eesti inimestes tekiks pidev kodusf5ja tunne. - Nad saavad selle eest varjatud vf5i avalikku toetust suurelt idanaabrilt Venemaalt. JUTT ON KESKERAKONNAST JA TEMA LIIDRITEST . dcksikuna vf5ttes ei ole Keskerakonna ja Vene riigivf5imuga seotud sfcndmused kuigivf5rd silmapaistvad. Pannes need aga PILDIJADESSE, SAAME KOKKU FILMILINDI, mis ve4hemasti peaks panema mf5tlema, kas Keskerakond ja tema juhid ikka seisavad Eesti demokraatia ja iseseisvuse eest. Mina selles veendunud ei ole.Eelmisel aastal toimus mitu etappi PROJEKTIST VENE POLIITILISE KAPITALI IMBUMINE EESTISSE projektist, mille elujf5udu tunnistas kaitsepolitsei juba fcle-eelmise aasta kokkuvf5tetes. Projekti siinne kuraator on just Edgar Savisaar, majandusminister ja Eesti fche mf5jukama erakonna esimees. Ent laskem kf5neleda sfcndmustel. - Eelmise aasta alguses alustab Eesti riik Savisaare initsiatiivil raudtee tagasiostu. Eesti Raudtee on (Vene riigi soosingut nautinud) transpordigigandi Severstaltransi ja temaga seotud e4ride siinne ebamugav konkurent. - Suvel rullitakse majandusministeeriumis lahti punane vaip IGOR LEVITINI ees, kes on Venemaa transpordiminister, endine Severstaltransi tippjuht, ning kes fctleb Ekspressi andmetel, et ajal, kui Euroopa Liit ei luba kuidagi venelasi oma rf6f6bastele ligi, on eestlased ikka tublid ja lasevad esimese riigina oma raudteed kasutada. - Vene e4ril peab olema f5igus osaleda Eesti majanduse arengus! kuulutab minister. - Savisaar ostab raudtee tagasi, Severstal (Severstaltransi osalusega firma) on kasvanud suurimaks ja mf5jukaimaks transiidigrupiks Eestis. - Lugu je4tkub. Savisaar ja Keskerakond kaitsevad valitsuses lf5puni Severstali juhi ANDREI FILATOVI kodakondsuse taotlust, seda hoolimata asjaolust, et viimane on rahastanud Eesti riiklust kahtluse alla seadvat propagandafilmi. Miks? Muuseas, sellesama Filatovi toetatud filmi keskmes oli vabastaja monument Tf5nisme4el, mille kohta minister Levitin fctles mullu juulis, et ERIMEELSUSED PRONKSSd5DURI ASJUS Vd5IVAD SAADA TAKISTUSEKS EESTI-VENE c4RISUHETE ARENGULE. Keskerakond on teatavasti vf5tnud hoiaku, et vabastaja Aljoša peab kohale je4e4ma.Je4tkakem kfcsimustega. - Mida ikkagi te4hendab Keskerakonna ja Vladimir Putini nukupartei dchtne Venemaa paar aastat tagasi sf5lmitud koostf6f6lepe? - Mis asju ajab Ain Seppik oma sagedastel kfclaske4ikudel idapiiri taha? - Millest re4e4kisid Edgar Savisaar ja dchtse Venemaa juht Boris Grf5zlov kohtumisel detsembri keskel? - Miks on Savisaarel viimaste kuude jooksul mitmel korral olnud vaja provotseerida inimesi kodusf5jale? - Mis eesme4rki kannab Keskerakonna kontrolli all olevas ajalehes Ansipi, Laari ja Velliste tembeldamine natsideks? Kfcsimusi oleks veel terve rida. Aga nende lisamine ei muuda peamist, essentsi kf5ik viitab sellele, et Vc4GA MITMETEK JUHTUDEL TEEVAD KESKERAKONNA JUHID JALAJc4LGI ETTE VENE RIIGIVd5IMULE JA TEMA SAADIKUTELE. Ning taas tf5statub selles kontekstis pe4evakorda kfcsimus: KES IKKAGI RAHASTAB KESKERAKONDA? - Kust saavad kaks Lf5una-Eesti lihtinimest 100 000 krooni, et annetada see erakonnale? - Kas see on ikka poliitilise sfcmpaatia ne4itamine, kui kaks noort meest, Ain Seppiku pojad, viivad kumbki parteikassasse 300 000 krooni? Vf5i on nad lihtsalt idapiiri tagant pe4rit raha vahendajad? Ja kes ikkagi ostis Keskerakonna vf5lakirju 10 miljoni krooni eest? Re4e4gitakse, et Kruuda, Annus, Sf5f5rumaa. Aga tegelikult? c4kki hoopis Filatov? - Ning kes rahastab erakonna he4e4letoru, Jfcri Vilmsi sihtkapitali tegevust, kes ostis hiljuti venekeelse ajalehe Vesti Dnja ja annab ve4lja paskvillidest kubisevat Keskne4dalat ja selle venekeelset sf5sarlehte?Keskerakonna lihtliige ei saa sellest suurest, fcle peade ja riigipiiride ke4ivast me4ngust osa ega aru. Tegemist on ehk erakonna marssalite armastusve4e4rse nf5rkuse ning nostalgiaga kunagise Suure Kodumaa vastu, arvavad parteisf5durid. c4kki ne4en tonti seal, kus teda pole. Pole ju midagi halba, kui Eestis on erakond, kes saab le4bi vaenulikult meelestatud suure naabriga. Selle ve4itega peab nf5ustuma, aga ainult fchel tingimusel. KUI SUHTED OLEKSID PARITEETSED EHK Lc4HTUKSID PARTNERITE Vd5RDSUSEST. Paraku ei le4htu sellest bfctsantslik Suur-Venemaa poliitika, saagem sellele kinnitust ajaloost vf5i ka Venemaa praegust riiklikku gaasipoliitikat je4lgides. Aga miks Keskerakonna juhid siis nii teevad? Arvan, et siin pole tegemist ei aadete ega pf5himf5tetega. Mc4RKSd5NAD ON JUUDAS JA 30 Hd5BESEEKLIT. Ehk teisisf5nu hea teenistus ja isiklik kasu. Olgu selleks magus vf5imupirukas, soe koht Riigikogus, vf5ib-olla ka vana hea kf5lisev taskus. Pole midagi uut siin pe4ikese all. Isegi kuni detailideni meenutab Savisaare ja Keskerakonna ke4itumine eelmise iseseisvusaja mf5nede poliitikute tegemisi. Niisiis, lugedes Konstantin Pe4tsi ja tema kaaskondlaste rahastamisest ning neile suuniste andmisest Vene riigi poolt, tekib kahtlus, et vahetades nimed ja aastad ja rahanumbrid, oleksime endiselt ajaloo suhtes f5iglased.Postimehest leidsin. Rc4c4GI, MIS SELLEST ARVAD! Ausalt f6eldes, mul le4heb sfcda pahaks, kui ma ne4en telekas su ne4gu!

Carnation instant brekafast! It is loaded with essential vitamins, and protein! You can get a box of 24 packs for 5 bucks and you mix it with milk, it taste like chocolate milk, Ive gained 10 pounds, and baby has gained a pound.

Sisukord

[redigeeri] Tiina Sergo

MTÜ EMPAATIA asutaja ja juhatuse liige. Numbrite ning legaalsete dokumentidega toimetaja. Projektijuht ja avalike suhete koordinaator.

On olemas ja aitab

Vaata ka, mida Tiina ise enda kohta räägib


[redigeeri] Sandra Meigas

MTÜ EMPAATIA asutaja ja tegevliige. Hoiab silma peal mtü raamatu-, audio- ja videokogul nii virtuaal- kui reaalmaailmas.

Vaata, mida Sandra ise enda kohta räägib


dclinf5rk, preili Kotkas!Vendadel Urbidel ei ole nende sf5nadega kfcll mignit muud seost kui et nad Jaan Krossi luuletusele viisi taha tegid. Eesti kirjandus kaks, istu!

[redigeeri] Katrin Eimla

Väike päike suures maailmas ja otse sinu kõrval. Olnud mtü sünnieelsel perioodil mõtete ja tegudega kaasas. Keskendab praegu oma põhitähelepanu ja energia pisitütrele.

Vaata ka, mida Katrin ise enda kohta räägib


[redigeeri] Erki Kaikkonen

Sotsiaalne olevus. Olnud mtü sünnieelsel perioodil mõtete ja tegudega kaasas. Praegu pühendab oma aega ja energiat ülikooli lõpetamisele.

Vaata ka, mida Erki ise enda kohta räägib


Välja otsitud andmebaasist "http://empaatia.ee/empaatia/index.php/Meie"
Personaalsed tööriistad