About our homepage

Allikas: EMPAATIA.ee

[redigeeri] Vaba muutmine / Free editing

Suur enamus meie koduleheküljest on ligipääsetav ning muudetav kõigi poolt. Me usume isereguleeruvatesse süsteemidesse ning oleme kindlad, et iga muudatus mida keegi meie koduleheküljel sisse viib kannab endas antud inimese siirast vajadust panustada enda ning teiste heaolusse.

Most of our homepage is readable and editable for anyone. We believe in self-organizing structures and we are confident that any modification done to our homepage comes from persons sincere need to contribute his/her energy for the benefit of him/her-self and others.

[redigeeri] Kaasautorlus / Co-authoring

Kui soovid oma energiat panustada meie kodulehekülje rikastamisesse, siis saad sa sellega algust teha kasvõi kohe. Selleks vali kodulehekülje ülemisest servast link Redigeeri (Edit) ning muuda/lisa sulle (või sinu arvates teistele) olulist infot. Samamoodi saad sa oma osalust näidata peaaegu kõigil meie kodulehekülje osadel.

Rahuldamaks meie vajadust korra ning selguse järele palume sul enne tõsisema kaastöö juurde asumist uurida natuke järgmisi abimaterjale:

If you wish to contribute you energy into enriching our homepage then you can start it right away. You can do it by selecting the link Redigeeri (Edit) from the top part of this homepage and by editing/adding information to here that you consider important for yourself or others. You can contribute to our homepage in the same manner on almost all of the pages.

Rahuldamaks meie vajadust korra ning selguse järele palume sul enne tõsisema kaastöö juurde asumist uurida natuke järgmisi abimaterjale:

[redigeeri] Tarkvara / Software

Vaata Eri:Version lehele

See Eri:Version page

Personaalsed tööriistad